Thorsminde Coastal Roklub

Forberedelse af den ordinære generalforsamling i TCR, tirsdag den 19.2.2019 er afsluttet.

Tirsdag den 11.2.19 blev de sidste materialer udarbejdet og udsendt til medlemmerne via mail.

- Den endelig dagsorden for generalforsamlingen (offentliggjort for alle).
- Bestyrelsens beretning for 2018 ved GF 2019 findes under medlemssiden, hvortil kræves login, adgang kun for klubbens medlemmer!
- Det reviderede og godkendte regnskab for 2018 fremlægges ved GF 2019, findes under medlemssiden, hvortil kræves login, adgang kun for klubbens medlemmer!


Niels I

12.2.2019
Facebook

Kalender


Copyright © 2015.