Thorsminde Coastal Roklub

Thorsminde Coastal Roklub har skudt rosæsonen 2020 igang!

Thorsminde Coastal Roklub genåbner efter corona-lukning, dog med en del begrænsninger på baggrund af anbefalinger fra DIF og DFfR.

Første officielle klubaften er tirsdag den 28.4.2020 kl. 18:00 - ca. 20:30


 
Foreløbig indtil den 10.5.2020, vil der være følgende aktivitetsmuligheder og begrænsnigner i Thorsminde Coastal Roklub (TCR):

- Der er af Holstebro Kommune givet klubbens medlemmer adgang til bådehallen ved Havet og Fjordens Hus i Thorsminde - ikke adgang til toilet eller øvrige faciliteter.

- Der må kun benyttes Coastalbåde 1x og 2x i denne periode.

- Ved roning i C2x, skal dette ske på "faste hold".

- Der er fastlagt nogle retningslinjer for grundig rengøring af både og årer. I TCR skal både og specielt årer efter rotur, vaskes meget grundigt med sæbevand (opvaskemiddel) Se også en DFfR video omhandlende rengøring af materiel efter rotur

- Medlemmer der ønsker at ro i denne periode, låner en redningsvest af roklubben, således at det kun er en og samme person, der benytter vesten.

- Øvrige officielle forholdsregler ift. corona og smitterisiko skal følges.


- Roklubben kan desværre ikke, foreløbig indtil den 10.5.2020, tage imod nye medlemmer, der ønsker instruktion, dette på baggrund af indhold i retningslinjerne.
Nye medlemmer, der ønsker start på roinstruktion, bedes kontakte roklubbens rochef på tlf. 30287279, og blive registreret på en "ventelist
e".


Bestyrelsen i TCR ønsker alle en rigtig god og sikker rosæson 2020.
Bestyrelsen følger nøje udviklingen ift. corona situationen, og hvis/når der kommer nye opdateringer, lempelser eller stramninger på dette område, forholder TCR bestyrelse sig løbende, og evt. ændringer osv. meddeles her på hjemmesiden.
Udmelding fra DFfR den 21.4.2020, med anbefalinger og retnignslinjer for roaktivitet i roklubber, foreløbig gældende indtil den 10.5.2020:

En forsigtig kontrolleret og forsvarlig sæsonstart giver mulighed for udendørs roning i alle roklubber. Det er roklubbernes bestyrelse som har ansvaret for, hvordan dette kan ske og som skal give tilladelse til roning på vand. Indendørs aktiviteter, herunder brug af klubhuse til sociale aktiviteter, er fortsat ikke muligt. Omklædningsrum skal fortsat være lukkede.
 

DFfR har besluttet at tilpasse anbefalingerne til roklubberne om, hvordan de bør forholde sig under corona situationen. Det sker både i lyset af den seneste udmelding fra DIF, der åbner op for at danskerne kan dyrke udendørs idræt op til 10 personer med 2 meters afstand mellem personerne. DIF fastholder kravet om social distance (2M), da Sundhedsstyrelsen har dette med i deres vejledning til DIF. I rosporten kan vi IKKE indfri dette afstandskrav, da der kun er mellem 1,07-1,40 m meter mellem roerne/styrmanden afhængig af bådtypen. Det skønnes dog, at anbefalingen om at 2 meters afstand er forsvarlig at fravige under roning på åbent vand i mindre både.

På den baggrund kan DFfR’s hovedbestyrelses derfor kun anbefale, at roklubber i begrænset omfang kan sende deres medlemmer på vandet fra den 21. april. Det gælder følgende bådtyper:

 • Singlesculler
 • Dobbeltsculler (fast makker eller familie)
 • To års inrigger (faste makkere eller familie)
 • Coastalbåde (C1 og C2) og kajakker (K1 og K2) – (faste makkere eller familie i bådtyper med mere end én roer)

Denne anbefalinger gælder i første omgang frem til og med 10. Maj 2020.

Det er i alle tilfælde den enkelte klubbestyrelse, der bestemmer om der må roes og i hvilke bådtyper, der må roes i.
Det kræver desuden, at de respektive klubbers medlemmer og bestyrelser fortsat tager situationen med alvor og efterlever myndighedernes anvisninger. For klubber, der har til huse i en kommunal ejet bygning, skal kommunens retningslinjer overholdes.

Myndighedernes generelle anbefalinger er:

 • Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre
 • Ingen deltager mod egen vilje
 • Er man syg, eller har de mindste symptomer på sygdom, skal man blive hjemme.
 • Hvis man har været syg skal man følge myndighedernes råd for, hvornår man kan komme i klubben igen.
 • Ældre og eller sårbare medlemmer skal vi være særlige opmærksomme på og passe på. Derfor opfordres alle roere til selv at vurdere, hvordan man kan passe på sig selv og andre.
 • Overhold anbefalinger for social distance, hygiejne og hoste/nyse etik.
 • Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra og bader hjemme.
 • Er klubbens bestyrelse i tvivl om, hvad der er optimalt i særlige situationer opfordres klubbestyrelser til at benytte et forsigtighedsprincip.

Roning på vand

Der kan trænes igen under kontrollerede forhold. Den enkelte roklubs ledelse sørger for at organisere aktiviteterne i henhold til myndighedernes anbefalinger og i forhold til de rammer som angives:

 • Der kan trænes i små og faste grupperinger. Man bør prioritere faste ropartnere.
  DFfR anbefaler faste grupperinger a op til 3 personer.
 • Man bør anvende forskudt træningstid.
 • Der må kun være få personer i bådhallen og på bådebroen på samme tid.
 • Man bør møde op omklædt og bade hjemme for at undgå smittespredning.
 • Man holder afstand til hinanden i henhold til myndighedernes påbud.
 • Man forsamles ikke i grupper på 10 eller derover i henhold til myndighedernes påbud.
 • Hele båden samt årerne – og håndtaget i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter roturen. Brug IKKE brun sæbe eller håndsæbe. Brug opvaskemiddel som er fedtopløselig. Husk desuden at rengøre rengøringsredskaber. Se DFfR´s video om god håndhygiejne til inspiration.
 • Der er adgang til afspritning eller/ og håndvask med sæbe i bådhallen i henhold til myndighedernes påbud.
 • Klubredningsveste skal så vidt muligt benyttes af én person medmindre den rengøres (afvaskes med sæbevand) efter brug.
 • Enhver har eget ansvar for at begrænse muligheden for smittespredning.
 • Lokale og begrænsede konkurrenceaktiviteter i mindre format kan håndteres, såfremt de nævnte forhold ovenfor kan fastholdes. Hvis tvivl kan det lokale politimyndighed kontaktes.
 • Vær opmærksom på alle berøringspunkter i bådehallen, dørhåndtag, keyboard for udskrivning af både mv. Afsprit berøringsflader.
 • Vær opmærksom på, at nogle kommuner fortsat kræver, at deres bygninger forbliver helt lukkede.

Roning indendørs fortsat ikke muligt

Myndighederne har fortsat IKKE åbnet for indendørs idrætsaktiviteter. DFfRs hovedbestyrelse anbefaler, at alle Roklubber fortsat respekterer dette. Således er indendørs ergometerroning eller anden form for indendørs træning fortsat IKKE er muligt.
DFfR anbefaler også generelt at holde toiletter, bad og omklædningsrum lukkede. Hvis det af lokale årsager er nødvendigt at holde toiletter åbne, kræver det grundig og hyppig rengøring samt rigelig sæbe og håndsprit.

Ergometerroning kan foregå udendørs med god afstand mellem ro-ergometrene i små og faste grupperinger. Man bør prioritere faste ropartnere. DFfR anbefaler faste grupperinger a op til 3 personer.

Husk at spritte maskinen af før brug. Ergometeret rengøres grundigt med sæbevand samt sprittes af efter brug.


Hvornår gælder 
retningslinjerne fra?

Roning i den enkelte klub er først mulig, når klubbens bestyrelse har godkendt, at der kan åbnes for udendørs roning på baggrund af ovenstående anbefalinger. Det er således den enkelte bestyrelse, der skal give tilladelse til roning og er ansvarlig for overholdelse af myndighedernes anbefalinger.

DFfRs corona task force samt Hovedbestyrelse følger situationen tæt og orientere, når vi ser mulighed for at anbefale yderligere aktivitet.
Idrætten udgør samlet set en meget stor del af aktiviteten i samfundet. Derfor er det vigtigt, at også roklubber holder sig til de nævnte begrænsninger. I modsat fald risikerer vi en hurtig modreaktion og nedlukning.

Vi tilstræber hele tiden at holde hjemmesiden www.roning.dk opdateret med seneste nyt om cortonasituationen.


 

24.4.2020-ni

 

 

 

 

 

Facebook

Kalender


Copyright © 2015.