Thorsminde Coastal Roklub

75 år med DFfR udstationerede både - nu også ud fra DFfR Coastal Rowing Center/ Thorsminde Coastal Roklub

Den danske kystlinje med fjorde, bælter og et utal af små og store åer og søer er som skabt til at opleve fra vandsiden.
Primært i inriggerbåde, men efterhånden også i de nye coastal-bådtyper.
Her kombineres naturoplevelser, lejrliv og kammeratskab med tilfredsstillelsen ved at bevæge sig frem for egen kraft, og for mange bliver det en livsstil, der kan dyrkes højt op i alderen.

Se her hvilke muligheder der er for roning i de udstationerede både…
http://www.roning.dk/ROaktiviteter/Lej%20en%20udstationeret%20baad.aspx


DFfR udstationerede bade fra DFfR Coastal Rowing Center

DFfRs Coastal Rowing Center i Thorsminde og Thorsminde Coastal Roklub er en del af Havet & Fjordens Hus Thorsminde

DFfR har to coastalbåde udstationeret i centret, som det er muligt at leje.
Alternativt kan man selv medbringe både, som kan sættes i fjorden fra centret.

I tilknytning til ’Havet & Fjordens Hus’ ligger Thorsminde Naturskole, hvor det er muligt at overnatte mod betaling -
http://www.holstebro.dk/Thorsminde-Naturskole-9299.aspx

Folder om Havet & Fjordens Hus findes her.

Thorsminde’ geografiske beliggenhed giver store muligheder for et helt specielt rotilbud, dels for coastal roning men også andre former for roning, f.eks. turroning i inriggerede både, idet Thorsminde Havn har direkte adgang Vesterhavet, og hvis vejrforholdene ikke tillader roning på Vesterhavet, ligger Nissum Fjord mere beskyttet af klitterne.
’Havet & Fjordens Hus’ danner rammen for masser af aktivitet – og Dansk Forening for Rosport vil med coastalcentret skabe rammen om aktiviteter og tilbud for indenlandske og udenlandske roere samt for folk, der ikke i dag er medlem af en roklub – og på den måde være med til at gøre roning endnu mere synligt og tilgængelig for flere – til glæde for rosporten og for Thorsminde.

Retningslinjer for roning i de udstationerede både:
Jeres rotur i fremmed rofarvand er underlagt DFfR’s langtursreglement. I finder det her.

Styrmanden skal være uddannet langtursstyrmand.

DFfR har fastsat regler og retningslinjer for roning i de udstationerede coastalbåde.
Ved roning på Vesterhavet ud fra Thorsminde skal følges nogle skærpede sikkerhedsregler, så roningen kan ske på betryggende og forsvarlig vis.
Se reglerne her.

Der ud over har DFfR et generelt regelsæt for de udstationerede både.
Disse regler gælder også for de udstationerede coastalbåde i Thorsminde. Læs reglerne her

Se flere oplysninger om de udstationerede både i Thorsminde -
 http://www.roning.dk/ROaktiviteter/Coastal/Coastal%20Center.aspx


På gensyn i Thorsminde og i Thorsminde Coastal Roklub!


Copyright © 2015.