Skip to main content

Optagelse af nye medlemmer

Thorsminde Coastal Roklub optager nye medlemmer hele året. Som ny roer har du ret til nogle få prøveture/træninger, inden du melder dig ind i klubben, og er forpligtet til at betale kontingent.

Instruktion på vandet (forår/sommer/efterår)

Instruktionen for nye medlemmer bliver gennemført på faste ugedage og tidspunkter - som hovedregel ved roklubbens klubaften om tirsdagen kl. 18:00 - 20:30

I instruktionsperioden forventes det, at nye medlemmer møder op regelmæssigt og deltager i de planlagte aktiviteter, for at få afsluttet rouddannelsen relativt hurtigt.

Det vil typisk tage 6-8 gange at blive frigivet som roer.

Når du er frigivet, kan du ro uden en instruktør i båden; dog skal der altid være en godkendt styrmand med på turen.

Instruktion ergometer (hele året)

Thorsminde Coastal Roklub tilbyder indendørs instruktion og træning i ergometer hele året. Roklubben tilbyder struktureret ergometerroning via eRoning.

Som nyt medlem får du målrettet instruktion i ergometret, hvilket er en god forberedelse og træning til roning i bådene i forårssæsonen. Du kan dog først bruge bådene, når du har gennemgået instruktionsforløbet på vandet.

Uddannelse af medlemmer

Som aktivt medlem af Thorsminde Coastal Roklub tilbydes du ud over den egentlige uddannelse bla. en lokalstyrmandsuddannelse, der er mulighed for uddannelse som instruktør og langtursstyrmand, sidstnævnte uddannelser der sker i Dansk Forening for Rosports regi.

Svømmeprøve

Vi sætter sikkerheden på vandet højt og kræver derfor, at vores medlemmer kan svømme mindst 300 meter uden hvil. Svømmeprøve aflægges hvert 2. år.
Roklubben tilbyder i løbet af sommersæsonen en lokal sikkerhedsuddannelse, bla. kæntrings og entringsøvelser på fjorden.

Overflytter eller også medlem af anden roklub

Hvis du er frigivet roer fra en anden roklub, kan du som hovedregel overføre dine ro-rettigheder til Thorsminde Coastal Roklub. Send blot et flyttebevis, der beskriver dine rettigheder fra din tidligere/nuværende klub – så kan du fortsætte din rosport hos os.
9.4.2023-ni